Dnes je: 06.08.2021

Společnost TRANSTECH CZ, a.s. se řadí mezi společnosti aktivní v oblasti telematiky. Samotný název telematika vznikl spojením slov telekomunikace a informatika a sám o sobě už naznačuje podstatu a směřování tohoto moderního trendu ve světě a způsobu, jakým pracujeme s různými daty a informacemi, které získáváme pomocí výpočetní, bezpečnostní či měřící techniky. Zároveň tato sféra významně předurčuje způsob a nabízí množství možností, jak tato získaná data zpracovat a uchovat, ale hlavně přenášet na dálku tak, abychom tímto způsobem zajistili bezpečný, výnosný a v neposlední řadě i pohodlný způsob řešení různých problémových či nestandardních situací, jejichž zajištění  by bylo prostřednictvím konvenčních způsobů neefektivní, nerentabilní a tedy a i nepraktické.

Jako příklad dobře vystihující samotnou podstatu a přínos telematiky v praxi, můžeme uvést jeden z našich nabízených produktů - Smart IMS (Inteligentní Měřicí Systém). Tento produkt, resp. systém plně využívá všechny přednosti, které oblast telematiky nabízí. Pomocí daného systému je možné zabezpečit dálkový odečet energie, tedy tzv. Automated Meter Reading (AMR) po stávajícím vedení. Kromě toho, tento systém umožňuje také aktivní komunikaci se zařízením, které zajišťuje měření energií a tedy s jeho pomocí a jeho schopností oboustranné komunikace (GSM / SMS, Ethernet TCP / IP, RS-232), je možné tuto spotřebu i dálkově řídit,  regulovat a nikoli pouze sledovat. Tím je tedy zajištěn i tzv. Automated Meter Managemet (AMM). Data shromážděná systémem Smart IMS je možné pomocí dalšího zpracování softwarem dále používat v účetnictví, při fakturaci, v personalistice, pro potřeby auditu  i jiných obchodně-finančních sférách. Toto řešení zároveň představuje i Manažerský Informační Systém, který nabízí nižšímu, střednímu ale i vrcholovému vedení aktuální a přesné informace, potřebné pro provedení správných rozhodnutí.

Z výše uvedeného příkladu je tedy zřejmé, že oblast telematiky je velmi zajímavá a představuje přínos pro každého, kdo se rozhodne jej použít  v praxi.